Per una educació pública, inclusiva, no segregadora, laica, gratuïta i de qualitat!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

619.384.570

932.782.143

Comissió de Salut Mental i Educació Emocional

Comissió nascuda arrel de la necessitat de millorar la gestió de la Salut Mental en l’àmbit educatiu (Manifest Fapaes 2020).

El tractament de l’alumnat amb problemes de Salut Mental o amb trastorns de neurodesenvolupament exigeix detecció, acompanyament, escolta activa, suport i orientació per les famílies.

L’actual sistema d’atenció a la infància i la joventut arrossega dèficits i mancances que, malgrat el desenvolupament de programes enfocats a la seva millora els darrers anys, no han arrelat i esdevenen projectes sense consolidar per l’Administració competent.

Per un altre banda, aquesta Comissió, té com a objectius tractar l’Educació Emocional per fer entendre què és la Educació Emocional, quina importància té a l’adolescència, què pot fer el Centre Educatiu per incloure la Educació Emocional en el seu PEC, demanar a l’Administració educativa que l’educació emocional formi part del Currículum i què podem fer les famílies per treballar les emocions amb filles i fills.

Tota això adobat amb projectes com els que s’han portat a terme amb el Centre d’Higiene Mental de Les corts i el projecte Brùixola.