Per una escola pública, inclusiva, laica, gratuïta i de qualitat!
im3
MICROGESTIO IM
PROGRAMA DE FORMACIÓ, XERRADES, TALLERS