• Assessorament legal (jurídic, contable, fiscal…)
  • Resolució de consultes d’organització de l’AMPA i de les seves activitats
  • Assegurances incloses a la quota: assegurança de responsabilitat civil a tercers (que el AMPA està obligada a contractar i que j queda coberta de forma colectiva)  i l’assegurança de defensa dels membres de juntes directives
  • Informació periòdica a través de butlletins informatius, càpsules informatives, monògràfics…
  • Trobades formatives de AMPA
  • Formació a mida a través del nostre servei de formació (tant per famílies com per alumnat)
  • Accés a informació i novetats a la nostra web fapaes.cat
  • Treball en xarxa amb la resta d’AMPA de secundària federades
  • Beneficiar-se dels acords amb altres empreses per a serveis que tingui que contractar l’AMPA

Podeu contactar amb nosaltres via:

Mail: fapaes@fapaes.cat

Tel. 932782143

WhatsApp: 619384570