Conveni de col·laboració ADAMO i FAPAES. Serveis de telecomunicació i internet per a famílies

http://fapaes.cat/wp-content/uploads/2020/06/Oferta-AMPAS_ADAMO-TELECOM.pdf