http://fapaes.cat/wp-content/uploads/2020/10/Formaci%C3%B3-per-a-fam%C3%ADlies.-Salut-Mental-adolesc%C3%A8ncia.pdf

http://fapaes.cat/wp-content/uploads/2020/10/Formaci%C3%B3-per-a-fam%C3%ADlies.-Salut-Mental-adolesc%C3%A8ncia.pdf

Assemblea General FAPAES

Us convidem a l’Assemblea General de FAPAES el proper 22 d’abril a les 18:30h en format on line, en acabar comptarem amb l’espai de formació i debat: La importància de l’Educació Emocional.

Webinar: Han acabat l’ESO, ara què?

Han acabat l’ESO, ara què?