FAPAES participa al programa de BTV “resert”: com serà el final de curs de l’ESO i batxillerat?

FAPAES, 05/05/2021

Posicionament de FAPAES sobre l’inici de curs 2020-2021

FAPAES, 31/08/2020

CAL GARANTIR EL DRET EFECTIU A L’EDUCACIÓ SENSE EXCLUSIONS EL CURS 2020-21

MUCE, 02/07/2020

POSICIONAMENT DE FAPAES SOBRE LA FINALITZACIÓ I AVALUACIÓ CURS 2019-2020 EN EL CONTEXT DE LA PANDÈMIA PER CORONAVIRUS

17/04/2020

Posicionament sobre la laïcitat dels centres educatius públics FAPAES.

25/11/2019

Orientar no és fer una xerrada. Lluís Vila, president de FAPAES.

25/11/2019

Nota premsa: sobre la preinscripció i planificació del curs 2018-2019 a la Ciutat de Barcelona

28/02/2018

Les Federacions de pares i mares FAPAES i CEAPA es troben a Sabadell.

Ràdio de Sabadell, 14/01/2017