Per una escola pública, inclusiva, laica, gratuïta i de qualitat!

619.384.570

932.782.143

Comissió Menjadors Escolars

Com podem millorar l’alimentació escolar als Instituts?

Incidint en cadascun dels espais alimentaris d’un Centre Educatiu, i tot plegat, amb una idea de fons molt important: és del tot necessari que l’educació alimentària que es fa a l’escola i la que es fa a les famílies vagi, tant com sigui possible, en una mateixa direcció.

Què poden fer les famílies per millorar el menjador i altres espais d’alimentació escolar?

Què són les Comissions d’alimentació i com organitzar-les a l’Ampa.

S’inclouen els hàbits alimentaris en el Projecte Educatiu de Centre?

Els espais alimentaris als Instituts estàn garantits per l’Administració?

La resposta a aquestes questions és el que dona sentit a aquesta Comissió.