Per una escola pública, inclusiva, laica, gratuïta i de qualitat!

619.384.570

932.782.143

F.P. per alumnes amb Necessitats Educatives Especials