Formació gratuïta: Prevenció del consum de pornografia – 22 de gener 18:00 hrs

Prevenció del consum de pornografia Amb la col·laboració de Amar Dragoste, us oferim una formació “On line” gratuïta el proper dilluns 22 de gener. La pornografia és de fàcil accés pels infants i adolescents d’avui en dia, a través d’ internet.  L’edat mitjana d’accés a la pornografia és als 8 anys. El 30% de tot […]

Calendari Fiscal 2024

Calendari Fiscal 2024 Model 303 IVA Trimestral  :  –  Gener, Abril, Juliol, Octubre – El Model 303 de l’ IVA consisteix en el pagament fraccionat de l’IVA , es paga trimestralment la diferència entre l’ IVA repercutit en les factures de vendes i l’IVA suportat en les factures de compres. El termini de presentació és dintre els 20 dies següents […]