Valoracions de les entitats del MUCE sobre el Projecte de “Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu”, a la roda de premsa del 30.05.2017

Accedeix al comunicat del MUCE 30.05.2017