PRESENTACIÓ

El programa de formació de FAPAES ofereix xerrades i tallers per a totes aquelles AMPA/AFA i d’altres entitats que vulgueu oferir formació per a famílies.

Els temes són molt diversos i a FAPAES comptem amb un equip d’experts especialitzat, de manera que podem treballar qualsevol tema que estigui relacionat amb l’educació dels vostres fills i filles.

Els destinataris de les formacions poden ser famílies, alumnat, professorat o població en general.

Els professionals que imparteixen les sessions tenen dos requisits, per una banda que siguin experts en el tema a tractar i per un altra que facin servir una metodologia amena, comunicativa i participativa. No busquem xerrades teòriques; busquem que els pares i mares resolgueu els vostres dubtes.

Aquí teniu una llista de possibles temes que podeu demanar. Però no és una llista tancada: comenteu-nos els vostres interessos i dissenyarem la xerrada/taller a mida.

Les famílies som el principal nucli educatiu. Nosaltres, pares i mares, som els principals protagonistes. Formem-nos!

CATÀLEG DE FORMACIÓ

MONOGRÀFICS