FAPAES diu no als deures en tant que estan emmarcats en un sistema

educatiu imposat, antiquat i regulat per una legislació no debatuda per la

comunitat educativa.

Diem no a la tasca planificada fora de l’horari lectiu que pretengui pal·liar les

mancances del Sistema Educatiu i que, una de les causes com són les

retallades en els pressupostos destinats a educació, ha ajudat a perpetuar

aquesta situació.

Des del nostre punt de vista qualsevol sistema educatiu, hauria d’estar pensant

en la individualitat de l’alumnat, i per tant preveiem la possibilitat de planificar

tasques d’acompanyament entre família i escola, fora de l’horari escolar, de

forma puntual i especifica per donar resposta a aquells alumnes que necessitin

una atenció concreta en un moment determinat.

En un altre ordre de coses, FAPAES és defensora de l’esforç, del foment de la

lectura en família, de la cultura, dels hàbits d’estudi… però que res tenen a

veure amb “els deures” injustificats, repetitius, inconsistents i ineficaços per a

l’èxit educatius dels nostres fills i filles.

FAPAES, 3 de Novembre 2016

FAPAES

Pere Vergés, 1, 8.14 – 08020 Barcelona

Tel. 932782143

fapaes@fapaes.cat

www.fapaes.cat