Snapshot_1

https://www.youtube.com/watch?v=bpHmFafuSbs

FAPAES us obsequia amb una peça interpretada per Eiron Quintet, en el 1r acte de reconeixement de Juntes Directives d’AMPA que es va celebrar el passat 10 de juny.

https://www.youtube.com/watch?v=bpHmFafuSbs