FAPAES us obsequia amb una peça interpretada per Eiron Quintet, en el 1r acte de reconeixement de Juntes Directives d’AMPA que es va celebrar el passat 10 de juny.

https://www.youtube.com/watch?v=bpHmFafuSbs