PRINCIPIS I ESTATUTS

  • Aprovats per l’Assemblea General Extraordinària de FAPAES, el dia 14 de febrer de 2004, celebrada a l’Hotel d’Entitats de Barcelona.
  • Registrat al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb resolució d’inscripció de 12 de maig de 2005.

PRESENTACIÓ

Tot i que FAPAES ha actuat i s’ha desenvolupat, de cap a cap de la seva existència, a partir d’un tarannà i d’uns principis que, sense haver-se publicat, havien aplegat unes persones amb una manera de fer molt comuna, a mitjans de 1995, varem començar a barrinar que potser seria bo aglutinar totes aquelles idees, tarannà i manera de fer que havia estat palesa al llarg dels anys, i consentir-les per a posar-les negre sobre blanc.

Un grup de persones es varen reunir en diverses ocasions, i l’esborrany elaborat es va presentar en una reunió general. Tot i l’aprovació, no s’havia publicat en espera de fer-ho juntament amb l’edició de nous Estatuts que s’estaven redactant i que en Assemblea posterior haurien de ser aprovats.

Una vegada complert amb tots els tràmits previs i, fins i tot aprovat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, ja només faltava recollir-ho en un llibret, tal i com s’havia decidit en el seu dia.

Per això, és un fet important que, de mica en mica, anem posant ordre i deixant constància de les coses que entre tots anem assolint. I, en aquest cas, perquè hi podem afegir uns redactats que en el seu dia vàrem decidir per Assemblea General. Uns punts que ens assenyalen els principis pels quals ens hem associat a FAPAES i les normes legals per les quals ens hem de regir com a Federació legítimament constituïda.

Declaració de principis

Millorar la qualitat de l’ensenyament (d’ensenyar – educar) del nostre país, en el present i futur.

Defensar l’ensenyament (d’ensenyar – educar) públic. Per aconseguir aquest objectiu, entenem com a públic, el de gestió i titularitat pública, o sostingut amb fons públic. • Incidir que la gestió sigui portada per un cos administratiu i un consell format per tots els agents socials implicats.

Mantenir-nos al marge de qualsevol ingerència política i laboral que no incideixi en el primer punt.

Treballar per millorar la participació i el compromís dels pares, fills, i de la societat en general i de l’educativa en particular.

Incidir en totes les etapes per a participar i promoure el desenvolupament global del sistema educatiu del nostre país.

Establir els mecanismes necessaris per a una total independència funcional, amb la participació de totes les ideologies.

Actuar en funció de les inquietuds dels alumnes i intentar mitigar-les i resoldre-les.

Fomentar i incidir en la planificació de la inserció laboral, professional i ocupacional dels nostres fills.

Si volem educar amb llibertat i per a la llibertat, hem de lluitar per un ensenyament (d’ensenyar – educar) evolutiu independentment del caràcter ideològic legal del moment.

Per aconseguir aquests principis és necessari el reconeixement dels drets i deures i de la nostra responsabilitat irrenunciable en l’educació dels nostres fills.