pos covid

Possicionament sobre la finalització i avaluació del curs 2019-2020 en el context de la pandèmia per Covid-19

http://fapaes.cat/wp-content/uploads/2020/04/Posicionament-avaluaci%C3%B3-i-tancament-curs-2019-2020.-FAPAES-17.04.2020.pdf

Newsletter Desembre 2019

Captura

Newsletter Desembre 2019

https://us12.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=9808454d6c9de3c24a4fefa6e&id=db384bd21d

fotonoticia_20181025122127_640

http://fapaes.cat/wp-content/uploads/2018/10/NdP_CEAPA-Informe-de-Cobros-Concertada-oct18-v2-definitivo.pdf