MUCE 02.07.2020

CAL GARANTIR EL DRET EFECTIU A L’EDUCACIÓ SENSE EXCLUSIONS EL CURS 2020-2021 MUCE, 02/07/2020