Posicionament sobre la laïcitat dels centres educatius públics FAPAES.

25/11/2019

Orientar no és fer una xerrada. Lluís Vila, president de FAPAES.

25/11/2019