POSICIONAMENT DE FAPAES SOBRE LA FINALITZACIÓ I AVALUACIÓ CURS 2019-2020 EN EL CONTEXT DE LA PANDÈMIA PER CORONAVIRUS

17/04/2020

Posicionament sobre la laïcitat dels centres educatius públics FAPAES.

25/11/2019

Orientar no és fer una xerrada. Lluís Vila, president de FAPAES.

25/11/2019