FAPAES ha signat un acord amb ARÇ Corredoria d’Assegurances, SCCL per oferir els seus serveis de contractació d’assegurances per a les seves AMPA.

ARÇ Corredoria d’Assegurances, SCCL desenvolupa una oferta d’assegurances i serveis específiques adreçada al sector de economia social i solidària i particularment a les empreses i entitats iniciativa social, i està especialment compromesa en el desenvolupament de l’assegurança ètica i solidària i en la construcció i desenvolupament del mercat social.